Jan Willem van Kasteel en Teun van Wijk

geplaatst in: Sprekers | 0

Integratie groen in bouwproces

Integratie van groen in het ontwerp van een nieuw schoolgebouw is zeer gewenst. De financiering hiervan is een uitdaging. In een ontwerp- en bouwtraject worden veel keuzes gemaakt over de kwaliteit van de leeromgeving. Toepassen van groen is daar één van. De haalbaarheid van de groene ambitie wordt mede bepaald door de andere ontwerpkeuzes.
In de workshop gaan we samen met u op zoek welke groentoepassing de meeste impact maakt in uw leeromgeving en geven we u handvaten om de groene omgeving (financieel) haalbaar te maken in uw project.

Jan Willem betrokken is als huisvestingsadviseur betrokken bij vele duurzame schoolgebouwen. Verbinden van de duurzame ambitie met het budget ziet hij als uitdaging waarbij ervaring, samenwerking binnen het team, financieel programmeren en focus op bouwfysica worden ingezet om de ambitie te realiseren.

Teun van Wijk heeft als adviseur ruim 30 jaar ervaring in het verbinden van onderwijs en onderwijsomgevingen, met vaak verrassende en innovatieve resultaten. Van Wijk begeleidt de vertaling van een onderwijsvisie in uitgangspunten voor organisatie, leeromgeving en gebouw. Hij doet dat bij voorkeur samen met de gebruikers en stimuleert hun out-of-the-box te denken. Daartoe heeft hij verschillende effectieve methodes en werkvormen ontwikkeld, die creativiteit, toekomstgericht denken en samenwerken stimuleren. 

Jan Willem van Kasteel
Teun van Wijk